Vrhunski rezultati

Delavnice

3

3

VRHUNSKI REZULTATI
- vodenje z vključevanjem

Programi nagrajevanja zaposlenih so lahko dragi in neučinkoviti, predvsem pa nagrajujejo zaposlene, ki so že visoko angažirani in produktivni. Takšni programi imajo lahko tudi negativen vpliv na ekipo in njeno motivacijo. Seveda obstaja boljši način, ki preverjeno deluje. To so akcijski načrti, ki temeljijo na sedmih ključnih poljih motivacije zaposlenih in so podprti z desetletji raziskav. Gre za prakse, ki vam bodo omogočile ocenjevanje, odpravljanje težav in reševanje vprašanj v zvezi s sodelovanjem na delovnem mestu:

  1. Prepoznavanje in priznavanje prispevkov zaposlenih
  2. Prepoznavanje in spodbujanje individualnih potencialov vsakega zaposlenega
  3. Stalni coaching in mentorstvo s povratnimi informacijami
  4. Partnerstvo in spodbujanje sodelovalnih delovnih
    odnosov
  5. Pričakovanja, ki postavljajo jasne, zahtevne in dosegljive cilje uspešnosti
  6. Upoštevajte, da zaposleni vedo, da je vodji mar za njih
  7. Zaupanje v sposobnosti, veščine in presoje zaposlenih

Delavnica je namenjena vodilnim zaposlenim, menedžerjem, trenerjem in lastnikom podjetij, ki si želijo učinkovito voditi ekipe, kot počnejo tudi mnoga najuspešnejša podjetja na seznamu Fortune 500 Global.

Ustvarite torej učinkovitejšo organizacijo z zaposlenimi, ki bodo visoko motivirani in prepričani, da bodo uspeli kot ekipa. Oplemenitite najmočnejši vir vašega podjetja, vaše zaposlene

Preberi knjigo in pridobi nov zalet za izzive.
Nauči se, kako izkoristiti svoje potenciale, odkrij genija v sebi in negativni miselni tok zamenjaj s pozitivizmom in radostjo!