fbpx

Trening:
VKLJUČUJOČEGA VODENJA

Izboljšate pri zaposlenih zadovoljstvo, zaupanje, občutek pripadnosti in produktivnost

Trening vključujočega vodenja
(Inclusive Leadership)

Če so vodje vključujoči, se njihove ekipe in sodelavci v njih počutijo varni, vodji zaupajo in so zato učinkovitejši in uspešnejši. A sodelavci v timih so si v mnogočem različni in potrebujejo tudi različne spodbude. Ko gre za upoštevanje raznolikosti zaposlenih glede na njihov svetovni nazor, vrednote in potenciale, je najbolj ustrezno vključujoče vodenje.

Vključujoče vodenje je sposobnost učinkovitega upravljanja in vodenja heterogene skupine ljudi ob spoštovanju njihovih posebnosti in talentov na empatičen način, brez pristranskosti. Takšen model vodenja se na primer uporablja v podjetjih, kot so Pipistrel, McDonalds in Deloitte.

Vključujoče vodenje najbolje odgovarja na dva ključna izziva:

na obstoječo pandemijo koronavirusa, ki bo imela dalekosežne posledice na gospodarstvo, kar bo samo še dodatno spodbudilo spremembe, ki so jih strokovnjaki napovedovali že pred tem;

na digitalne tehnologije, ki oznanjajo uvod v Industrijo 5.0 ter kot takšne same po sebi zahtevajo uvajanje novega načina delovanja sodobnih organizacij. Le ta predvideva vzajemno sodelovanje med človekom in tehnologijami v cilju množičnega prilagajanja izdelkov in storitev uporabniku. Ključno vlogo pri tem bo imel pristop k vodenju, od katerega so odvisne delovna vključenost (work engagement), delovna klima in inovativna sposobnost.

Cilj treninga je usposobiti vodje za aktivno ustvarjanje okolja, v katerem se vsi člani tima počutijo opolnomočene za prispevanje svojih idej in sposobnosti, pri čemer imajo občutek varnosti, da so lahko tisto, kar so v resnici. Udeleženci se bodo naučili kako demonstrirati empatijo do članov ekipe in strank ter zagovarjati kolege z manj institucionalne moči. Vse to bo pri zaposlenih vplivalo na izboljšanje zadovoljstva, zaupanje, vključenost, občutek pripadnosti in produktivnost.

Prednosti treninga

Znali boste združevati raznolikost in vključenost.

Osvojili boste večjo zavest o vrednosti več različnih perspektiv.

Večje razumevanje zaposlenih v smislu njihovega razmišljanja in vedenja.

Znali se boste bolje prilagoditi in doseči boljše poslovne rezultate.

Okrepili boste medsebojno zaupanje in motiviranost tima.

Imeli boste znanje, kako povečati nadarjenost in sposobnosti znotraj tima.

Kaj bo po treningu drugače?

Strokovno in ustrezno boste obvladovali konflikte glede na nove okoliščine

Učinkovitejši boste pri ravnanju s težavnimi strankami

Strankam boste pomagali z optimalnejšo porabo vašega časa in energije

Zmanjšali boste občutek stresa in utrujenosti

Imeli boste občutek, da imate kontrolo nad situacijo

Postali boste bolj samozavestni in si povrnili občutek zadovoljstva

Izboljšala se bo delovna klima

Komu je trening namenjen?

Trening je idealen za vodje, ki želijo:

prepoznati svoje vrednote, motive in potenciale,

poenotiti vrednote in prepričanja z dejanji,

razvijati svoje potenciale,

razumeti »mindset« članov tima,

pomagati članom tima razvijati njihove sposobnosti,

boljše reševati konfliktne situacije,

boljše komunicirati,

povečati svoje psihofizične sposobnosti,

napredovati v službi.

Program treninga

1. Katere so prednosti vključujočega vodenja v primerjavi z drugimi modeli?

Modeli vodenja in njihove specifičnosti

Prednosti vključujočega vodenja

Dobre prakse vključujočega vodenja

Zakaj je pomembno?

2. Kako formirati vključeni mindset?

Kako prepoznati lastne vrednote, motive in dalekosežne cilje?

Kako dobro poznate svoje člane tima?

Opredelitev vseh znank in neznank svojih zaposlenih

Načrt, kako in zakaj jih morate nujno določiti

3. Kakšen je vključujoči vodja?

Dobro poznavanje svojih dobrih in slabih lastnosti

Razvoj radovednosti

Kulturna inteligenca in priznavanje posebnosti drugega

Posvečenost in doslednost pri uvajanju vključenosti

Pogum za odkrivanje svojega pravega obraza

4. Katere so aktivnosti vključujočega vodenja?

Pod drobnogled vzame vse procese, projekte in naloge.

Preveri, ali razpolaga z vsemi informacijami in dejstvi.

Premisli, ali je mogoče karkoli narediti bolje.

Poišče načine komunikacije, ki ustrezajo članom tima.

V vsakdanje izzive vključi člane tima.

5. Kako izboljšati vključenost v delovnem okolju?

Poenotenje vrednot organizacije in vrednot zaposlenih

Seznanitev zaposlenih s podrobnosti o operativni uspešnosti podjetja in načrtih za prihodnost

Seznanitev z delom drugih oddelkov v organizaciji

Pomagati vsakemu zaposlenemu, da razume, kako njegovo delo prispeva k skupnemu rezultatu.

Mnenja

Avtor in izvajalec treninga

Nenad Vladić
podpis
Sem poslovni trener, specializiran za povečanje vključenosti in kreativnosti zaposlenih ter izboljšanje odnosov s strankami. Že 20 let preučujem delo številnih avtorjev sodobne filozofije, poti uspešnih podjetnikov in življenja posameznikov, ki veljajo za genialne.

Vsled intenzivnega in poglobljenega dela na področju človeških virov sem oblikoval hipoteze o pomembnosti odkritja in udejanjanja talentov za vsakega posameznika. Potrdil sem jih v sodelovanju z uspešnimi Slovenci, kot so ustanovitelj podjetja Pipistrel Ivo Boscarol, izumitelj Peter Florjančič, maneken in ustanovitelj centra Vidim cilj Alen Kobilica, oblikovalec vozil uveljavljenih avtomobilskih znamk Robert Lešnik, manekenka in ustanoviteljica modne agencije Bernarda Marovt, svetovno uveljavljen glasbenik Uroš Perić, plesalka Katarina Venturini in svetovni prvak v boksu Dejan Zavec. Tako je nastal priročnik Od talenta do uspeha.

Sem doktorand Fakultete za organizacijske vede. Pri svojem delu uporabljam znanje iz moderne psihologije, kognitivne terapije in nevrolingvističnega programiranja. Del življenjskega obdobja sem preživel med menihi v srednjeveškem samostanu, kjer sem spoznal nova obzorja človekovega življenja. Moja razmišljanja redno objavljajo časnika Delo in Primorske novice, Revija HRM, Anima idr.

Izvedba

V dogovoru z naročnikom lahko delavnico izvedemo tudi on-line na katerikoli komunikacijski platformi, ki ustreza naročniku: MS Teams, Zoom ali Google Meet.

Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti treninga je trening namenjen zaključenim skupinam do največ 20 udeležencev.

Vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami in seminarsko gradivo.

Predvideni obseg (5 x 4 ure) se lahko v dogovoru z naročnikom zmanjša in prilagodi potrebam naročnika.

ČE IMATE ŠE KAKŠNO VPRAŠANJE ALI BI SE RADI SREČALI/POGOVORILI?

Pokličite: +386 (0)70 447 428

Pišite: nenad.vladic@dinamica.si

Shopping Cart
Scroll to Top