Odkrij svoj talent

Delavnice

1

1

ODKRIJ SVOJ TALENT
- postani srečen!

Vsak, ki ima interes izpopolniti svoj talent, ima tudi možnost, da to stori. Ima možnost, da postane viden član družbe in pridobi prepoznavnost. V tem trenutku ste vi za širšo okolico nevidni, a lahko z razvojem svojega talenta to spremenite. Ali ni bilo enako tudi s Teslo, Da Vincijem, Dostojevskim in z vsemi velikimi umi, ki so odločilno vplivali na razvoj človeštva? Ali ni vsak uspešen posameznik popolni anonimnež vse do trenutka, ko se po mnenju okolice »kar naenkrat pojavi«?

Torej, od kod nam talenti in skriti potenciali? Tako kot naš fizični izgled in karakterne lastnosti dedujemo od naših prednikov tudi talente. O talentu je v 4. stoletju pred našim štetjem govoril grški filozof Platon, Sokratov učenec in oče moderne države. V svojem temeljnem delu Država pravi, da bi moral vsak delati le tisto, za kar je najbolj nadarjen in ima najboljše sposobnosti. Paradoksalno pa danes v svetu 90 % ljudi dela tisto, za kar niso nadarjeni.

Danes vse preveč ljudi misli, da nima nikakršnih talentov, saj družbeni sistem velikokrat kot talent opredeli le ples, igranje in petje. Zato posameznik zakoplje svoj talent in trpi celo življenje. Ne glede na to, kako majhen je naš talent, je naša dolžnost, da ga realiziramo. Kajti ne glede na to, kako se nam zdi majhen in da ni v duhu časa, lahko že čez nekaj časa postane zelo velik in zelo pomemben. To potrjujejo tudi uspešni Slovenci iz naše okolice, ki pišejo neverjetne življenjske zgodbe.

Katarina Venturini: »Nekdo je nadarjen za pripovedovanje vicev ali zna začutiti, kdaj potrebuješ objem. Nadarjenost je lahko osebna vrlina. Uspeh je nekaj subjektivnega. Talenti, ki jih imamo, so različni. Mogoče nekdo s svojim nasmehom prikliče sonce v sobo in že to je dovolj. To je lahko tvoj talent.«
Alen Kobilica: »Srečal sem veliko ljudi, ki naj bi bili znani, bom rekel v narekovajih. Poglej jih. Oni prav tako jokajo, so žalostni, imajo težave. So popolnoma normalni ljudje. Zgodilo se jim je samo to, da so počeli pravo stvar in postali uspešni. To je vsa zgodba in konec.«

Peter Florjančič: »Ljudje živijo brez smisla, ker nimajo nobenega cilja. Vi morate imeti neki cilj … Vsak lahko nekaj naredi. Vsak je za nekaj nadarjen. Vsak izumitelj mora misliti, na kateri zamisli bo delal … Jaz mu pokažem, kako se nekaj naredi, kako se kaj dela. Povedati mu je treba, kako se danes naredi izdelek.«

Prepoznajte svoj talent in izboljšali boste vse vidike svojega življenja. Morda boste ustvarili lastno poslovno pot ali napredovali v okviru že obstoječe zaposlitve. Morda boste postali boljši partner in starš. Vse je odvisno od vas. Zberite pogum in naredite odločilni korak.

Preberi knjigo in pridobi nov zalet za izzive.
Nauči se, kako izkoristiti svoje potenciale, odkrij genija v sebi in negativni miselni tok zamenjaj s pozitivizmom in radostjo!