fbpx

Kako postavljati dobra vprašanja?

Bolj pomembno od postavljanja vprašanj je način kako jih postavimo. Prav od tega je odvisno kako uspešen bo sestanek, ali bomo sklenili določen posel, ali bo podjetje razreševalo svoje probleme in napredovalo, kakšne rezultate bo dal coaching, ipd..

Cilj vsake situacije v kateri komuniciramo je, da rešimo določen problem v korist vseh udeležencev. To bomo dosegli zgolj v primeru, če so doživljanja udeležencev v komunikaciji pozitivna in čuječa. To pomeni, da moramo postavljati takšna vprašanja, da sogovorec uživa v pogovoru in rad odgovarja na vprašanja.

Preden začnemo pogovor moramo najprej preveriti v kakšnem stanju se nahaja sogovornik. Če je nerazpoložen, izgubljen, jezen ali utrujen, je morda najbolje pogovor prestaviti za kakšen drug dan.

Hkrati pa moramo imeti jasen cilj, ki ga želimo doseči. Zato je najboljše predhodno okvirno definirati vprašanja, ki jih bomo prestavili. S tem bomo posledično dosegli, da:

  • bo pogovor tekoče potekal;
  • bomo udeležencem privarčevali energijo;
  • in čas porabljen za komunikacijo. 

Postavljajmo vprašanja s katerimi bomo spoznali motive, cilje in razmišljanja sogovornika o izpostavljeni problematiki. Namreč samo tako bomo znali poiskati najboljšo rešitev.

Pri tem nam ne bodo veliko pomagala vprašanja: kdo, kdaj in kje. Gre za vprašanja, ki so namenjena ugotavljanju dejstev in se kot taka uporabljajo predvsem v namen zasliševanja za potrebe določenih poklicev. Takšna vprašanja so posamezniku neprijazna, zato se že v začetku vzpostavi nezaupanje in odpor do komunikacije. V poslovnem svetu se uporabljajo zgolj v smislu pridobivanja splošnih informacij, npr. kje in kdaj je določen sestanek.

Namesto tega uporabljajmo odprta vprašanja, kot so: zakaj, kako in kaj. To so vprašanja, ki spoštujejo sogovornika, pozivajo k diskusiji in sporočajo, da si resnično želimo izvedeti kako sogovornik premišlja o določenem problemu.

Ljudje na splošno težko in neradi postavljamo vprašanja. Vzroke je iskati v naši egocentričnosti, slabi samopodobi in bojazljivosti. Navkljub temu se potrudimo iti čez sebe, kajti s postavljanjem vprašanj bomo napredovali bolj kot smo si kadarkoli lahko mislili.

Pri tem naj vas spodbuja misel Konfucija, ki pravi: »Človek, ki postavi vprašanje, je tisto minuto bedak. Človek, ki ne sprašuje, je bedak vse življenje.«

Prispevek objavljen na družbenem omrežju LinkedIn.

Shopping Cart
Scroll to Top