Petra Rezar

»Bravo! Za obujanje in prebujanje notranjih virov moči, ki jih imamo vsi.«