fbpx

Vpliv vključujočega vodenja na delovno zavzetost

Kako organizirati delo in vplivati na zaposlene tako, da bo podjetje sposobno dosegati najboljše rezultate in brez večjih pretresov preživeti morebitne gospodarske ali družbene šoke v prihodnosti?

Prioritetni cilj uspešnih podjetij je izgradnja zadovoljive organizacijske klime, ki predstavlja ključni dejavnik, od katerega je odvisna kakovost delovanja podjetja v celotnem spektru. Namreč organizacijska klima vpliva na številna področja, ki posledično določajo parametre uspešnosti podjetja izražene v:

  • produktivnosti zaposlenih in podjetja,
  • inovativnosti zaposlenih in podjetja,
  • zadovoljstvu strank in zaposlenih,
  • dobičku podjetja.

Zato je naloga kadrovskih oddelkov in z njimi povezanih vodstvenih struktur vplivati na mehanizme delovne zavzetosti, ki kljub velikim finančnim vložkom ostaja nizka. Pred pandemijo je na ravni EU znašala skromnih 21 %, v Sloveniji 15 %. Sedaj pa je verjetno še nižja. Glavni problem je v tem, ker se večina pobud ciljanih na povečanje delovne zavzetosti osredotoča na kratkoročno navdušenje zaposlenih v vidu nagrajevanja delovne uspešnosti. Za izboljšanje rezultatov je torej uvedena nagrada oz. ugodnost, vendar sčasoma njen učinek popusti in rezultati se znižajo. Z namenom, da bi izboljšali rezultate vodstvo uvede nove ugodnosti, ki po določenem času ponovno izzvenijo in zgubijo na učinkovitosti.

Poleg tega tako uvedba fleksibilnega načina dela kot digitalizacija postavljata v ospredje osrednje vprašanje: kako organizirati delo in vplivati na zaposlene tako, da bodo podjetja sposobna dosegati najboljše rezultate in brez večjih pretresov preživeti morebitne gospodarske ali družbene šoke v prihodnosti? Ključno vlogo ima pri tem strateški management, ki pa se v empiričnih študijah poredko preučuje.

Voditelji sodobnih organizacij se vse bolj zavedajo kako pomembna je vloga organizacijskih kultur, za katere so značilni prilagodljivost, gibčnost in odzivnost. Posledica tega je, da so raziskovalci začeli gledati dlje od formalnih stilov vodenja, ki so bili pretežno povezani s transformacijskim vodenjem, temveč namesto teh preučujejo vrsto bolj vključujočih stilov vodenja. Iz tega razloga si bomo pogledali vpliv vključujočega vodenja na delovno zavzetost zaposlenih. Cilj je ustvariti vključujočo organizacijsko kulturo, ki temelji na upoštevanju raznolikosti udeležencev in pravičnih odnosih. 

Strokovni članek je bil objavljen v reviji HRM.

Shopping Cart
Scroll to Top